Satış Sözleşmesi


1. Tanımlar


Lol-Market: Şahıs Şirketi
Site: Lol-Market markasının hizmet verdiği www.Lol-Market.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Hesap Satış Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı
Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. Hesap Satış Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
2.2. Hesap Satış Sözleşmesi'nin kapsamı, Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Lol-Market tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
2.3. Hesap Satış Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Lol-Market tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3. Alıcı Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Alıcı, satın almak amacıyla ödeme yaptığı bir ürünü ya da ürünleri yalnızca sitenin sunmuş olduğu iptal koşulları halinde iptal edebilir ya da üründen vazgeçebilir.
3.2. Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünler'in bedellerini, Güvenli Alışveriş Hizmet'ini (MADDE 6) kullanarak, Lol-Market tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.
3.3. Alıcı, ürünü teslim alması alması halinde 1 iş günü içinde işlemin tamamlandığına onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Lol-Market'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Lol-Market'tan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. Alıcı, hesap satışı sonrasında oluşabilecek herhangi bir sorundan Site'nin sorumlu tutulamayacağını, oluşacak bütün sorunlarda yalnızca Satıcı'nın sorumlu tutulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Satıcı Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını, ürünlerin kişilik, telif ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'Hemen Satın Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) da satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. 'Hemen Al' seçeneği ile Ürünler'de, Satıcı, Alıcı'nın Ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, Ürün'ü öncelikli olarak almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Satıcı, Site'de satışa arz ettiği ürünün barındırdığı içeriklerin doğruluğundan sorumludur. Ayrıca transferi için gerekli olan kayıtlı telefon ve mail adresine erişimi olmalıdır. Aksi durumlarda Lol-Market yönetimi herhangi bir bilgi ya da beyanda bulunmadan siparişi iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabın güvenliği için şifrenin değiştirilmesi ve hesap güvenliğinin sağlanması Satıcı sorumluluğundadır.
4.4. Satıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Lol-Market'ın Ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
4.5. Satıcı, Alıcı'nın Ürün'ü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Lol-Market'a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ün ilanda belirtilen özellik dışına çıkması ya da herhangi bir yasaklama bulunması sebebiyle, Ürün'ü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Lol-Market'a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Satıcı, Satış sonrasında satmış olduğu ürünü ilgili oyun firması ile iletişime geçerek ilgili hesabın çalınma (erişimin kaybolması) gerekçesiyle hesabı kurtarmayacağını, bu durumun gerçekleşmesi halinde Site'nin uğrayacağı maddi ve manevi bütün zararı karşılamayı ve nitelikli dolandırıcılık suçuyla hakkında soruşturma açılabileceğini kabul, beyan taahhüt eder.

5. İptal ve İade Koşulları


5.1 Dijital Ürünler: Sipariş onaylandıktan ve ürün gönderildikten sonra dijital ürünler için geri ödeme/para iadesi yapmıyoruz. Ürünlerimizi alırken veya indirirken sorun yaşıyorsanız, yardım almak için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.
5.2 Oyun Hesapları Sipariş onaylandıktan ve hesap bilgileri sizinle paylaşıldıktan sonra, eğer satıcının belirttiği bilgilerde hata yoksa, satın alınan oyun hesapları için geri ödeme/para iadesi yapmıyoruz. Hesap alırken sorun yaşıyorsanız, yardım almak için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

6. Güvenli Alışveriş Sistemi

6.1. Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazaryeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, Ürün'ün fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.
6.2. Lol-Market yönetimi, alım satım sürecindeki Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya, Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi, Satıcı'yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.
6.3. Güvenli Alışveriş Sistemi'nde, Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; Lol-Market ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Lol-Market, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Lol-Market tarafından yönetilmektedir. Alım satım sürecine taraf olmayan Lol-Market, Alıcı ve Satıcı'nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Lol-Market'a ait değildir.
6.4. Alıcı'lar, Satıcı'lar ile mutabık kaldıkları Ürün bedellerini, Lol-Market yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırmakta, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları Ürün bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, Ürün bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen Ürün bedel eri ve Alıcı'ların talimatlarına istinaden yapılan Satıcı'lara ödeme aşamasında, Banka komisyonları ile Lol-Market Hizmet komisyonu olarak, Lol-Market hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.
6.5. Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Lol-Market’a ait değildir.

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.